Paskantakoon Saatana heidän haudalleen!

Tutustu toiseuteen ja vapaudu ennakkoluuloistasi!

Mikäs tätä palestiinalaisneitiä niin naurattaa? No, Ahlam Tamimi arveli murhanneensa vain kolme lasta pitseriaan tehdyn terrori-iskun yhteydessä 9.8.2001 mutta yllättyy iloisesti kuullessaan toimittajalta, että surmattuja lapsia olikin peräti kahdeksan! Ahlam kertoo, että hän ei missään tapauksessa kadu tekoaan, sillä hän on omistautunut jihadille Allahin asian puolesta (al-jihad fi sabil Allah) ja ni­men­omaan Allahin ansiosta terrori-iskun uhreja oli niin paljon. Hän tekisi saman uudelleen ja samalla tavalla:

Sillä lailla. Pääsääntöisesti muslimeja opastetaan jättämään vääräuskoisten naiset ja lapset henkiin, sillä Allah on luvannut nämä lailliseksi sotasaaliiksi mujahidineille, ”kilvoittelijoille”, jotka taistelevat koko ihmiskunnan alistamiseksi Allahin shari’an käskyvaltaan. Jos seurataan Allahin toisinaan perin erikoista ajatuksenkulkua, niin mikä olisikaan oivallisempi palkkio vääräuskoisten tappamisesta kuin päästä raiskaamaan näiden naiset ja ottamaan näiden lapset orjiksi? Ja Allah tietää parhaiten.

Profeettamme on käskenyt meitä taistelemaan kafireita [ts. saastaisia uskottomia] vastaan, kun kykenemme siihen, ja hyök­käämään heitä vastaan heidän kotimaissaan ja antamaan heille kolme vaihtoehtoa ennen kuin tun­keudumme heidän mai­hinsa: joko heistä on tultava muslimeja ja heidän on oltava kaltaisiamme jakaen oikeutemme ja vel­vol­lisuu­temme; tai heidän on maksettava jizyaa (veroa) ja tunnettava it­sensä alistuneiksi; tai he taistelevat, jolloin hei­dän omai­suutensa, vaimonsa, lapsensa ja kotinsa tu­levat sallituiksi sotasaaliiksi muslimeille. (Islam Q&A:13759)

Vankien joukossa oli Safiya. Ensin hänet annettiin Dihya Al-Kalbille ja sitten profeetalle. (Sahih Bukhari 3:34:431)

o9.13 Kun lapsi tai nainen otetaan vangiksi, hänestä tulee vangitsemisen myötä orja ja naisen aiempi avioliitto mitätöityy välittömästi. (’Umdat al-Salik, auktorisoitu shari’a-opas)

On vääräuskoisille toki muutakin käyttöä elävinä: Al­lah mää­rää Ko­raanis­sa, että mus­limit voi­vat ot­­taa näi­tä pantti­vangeik­si lun­naita vastaan ja kiris­tää sillä tavoin halua­miaan asioi­ta:

Kun kohtaatte taistelussa uskottomia, sivaltakaa heitä niskaan! Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köy­siin vapaut­taaksenne heidät joko suosionosoituksena tai lunnaita vastaan. (Koraani 47:4)

Nige­rialai­nen ruohon­juuritason muslimi­aktivisti­liike Bo­ko Ha­ram, jonka nimi suo­mek­si on vapaasti käännettynä ”länsimainen sivistys on kiellettyä” (kirjaimellisesti ”petos on kiellettyä”, missä ”petoksella” tarkoitetaan kaikkea muuta kuin islamia), on keksinyt jännän lun­­nas­vaa­ti­­muk­sen:

Boko Haramin tiedottaja 6.3.2012: ”Aiomme toimeenpanna lisäponnisteluja iskeäksemme kristittyihin pelon islamin voimasta kidnaappamalla heidän naisiaan. (…) vaadimme lunnaina, että perheet poistuvat islamilaisilta alueiltamme.” (Bikya Masr, 6.3.2012)

Boko Haramin johtaja Imam Abubakar Shekau kertoo myyvänsä sotasaaliiksi ottamansa lähes 300 kristittyä koulutyttöä orjiksi. Vääräuskoisten naisten ja lasten sieppaaminen seksiorjiksi ja ylipäätään orjien pitäminen on islamin lain mukaan sallittua (halal), ja merkittävä osa islamin laista käsitteleekin orjien koh­te­lua. Afrikassa ja Arabian niemimaalla on laajat markkinat orjakaupalle, ja Englannissa mus­li­mi­­mie­­het ovat islamin nimissä ja viranomaisten hiljaisella suostumuksella pyörittäneet vuo­si­kym­me­niä grooming-toi­min­taa, jossa vääräuskoisia tyttölapsia houkutel­laan salakavalasti sek­suaaliseen kans­sa­käy­miseen luo­tet­taval­ta vaikut­ta­van hen­kilön kans­sa, ad­­dik­toi­­­daan huu­­­mei­­siin ja kiris­te­tään seksi­orjuu­teen. (Lue Law and Free­dom Foun­da­tio­nin perusteellinen raportti “Easy Meat”: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery.) ­

Jos kuitenkin terrori- ja ryöstöretkien yhteydessä muslimeille koituisi kohtuutonta vaivaa vääräuskoisten naisten ja lasten hengen säästämisestä, niin ei hätiä mitiä! Käsittämättömässä armeliaisuudessaan Allah on näet luvannut, että naiset ja lapset saa kyllä tarvittaessa listiä samaan syssyyn, sillä loppujen lopuksihan nämä kuuluvat samaan saastaiseen pakanaliutaan.

As-Sab bin Jaththama on kertonut: Profeetta ohitti paikan nimeltä A-Abwa tai Waddan, ja häneltä kysyttiin, onko luvallista hyökätä pakanasotureiden kimppuun yöllä siinäkin tapauksessa, että näiden naiset ja lapset to­dennäköisesti joutuvat vaaralle alttiiksi. Profeetta vastasi: “He (ts. naiset ja lapset) ovat samaa joukkoa (ts. pa­kanoita).” (Sahih Bukhari 4:52:256)

Mitä tulee omien lasten tappamiseen, Allah on yksiselitteisempi ja suvaitsevampi muslimeja kohtaan: kuten tunnettua, shari’a sallii oman lapsen ja lapsenlapsen tappamisen ilman rangaistusta (’Umdat al-Salik: o1.2; lue: Oman lapsen saa tappaa), mikä on osaltaan mah­dol­lis­ta­nut ri­kkaan kunnia­murha­kult­tuuriin kukois­ta­misen ympäri islamilaista maailmaa.

Paskantakoon Saatana heidän haudalleen!

”Paskantakoon paholainen heidän haudalleen! Tällainenko tyttären pitäisi olla? Pitäisikö tyttären olla sellainen huora?” totesi Mohammad Shafia, 58, joka tuomittiin yhdessä vaimonsa Tooba Mohammad Yahyan ja poikansa Hamedin, 21, kanssa omien teini-ikäisten tytärtensä Zainabin, 19, Saharin, 17, ja Geetin, 13, murhasta. Vanhempien mielestä heidän tyttärensä olivat syyllistyneet sikamaiseen käytökseen, sillä nämä olivat tapailleet ei-muslimipoikia, lähetelleet tekstiviestejä ja pukeutuneet länsimaisiin vaatteisiin. (The Week, 30.1.2012.)

Mohammad Safia: ”Sanon itselleni: Teit oikein. Vaikka he palaisivat henkiin sata kertaa, sinun pitäisi tehdä sama uudelleen.”

”He pettivät islamin. He pettivät uskontomme ja uskomme. He pettivät perinteemme. He pettivät kaiken”, kertoi Mohammad Shafia vaimolleeen poliisin nauhoittamassa puhelinkeskustelussa. ”Allah kirotkoon heidän suku­polvensa. He olivat saastaisia ja mätiä lapsia… Painukoot he helvettiin poika­kavereineen. Paskantakoon paho­lai­nen heidän haudalleen!”, Mohammad jatkoi. (CBC News 14.11.2011.) Kunnia­murha palautti tytärten häpäi­semän perheen kunnian, minkä Mohammadin sukulaiset taatusti panivat tyytyväisyydellä merkille. Kana­dalais­viran­omaiset eivät kuiten­kaan katso­neet asiaa yhtä hyvällä silmällä vaan passittivat Mohammadin vaimoineen ja poikineen rikastuttamaan loppuelämäkseen Kanadan vankilakulttuuria.

Uskottomien murhaaminen on yksi keskeisiä islamin harjoittamisen muotoja islamin omien lähteiden perusteella (tutustu shari’an oikeuslähteisiin, Koraaniin, haditheihin ja Muhammadin elämäkertaan). Ainoa tapa, jolla mus­li­meille taataan varma pääsy paratiisiin, on tulla surmatuksi samalla, kun tappaa uskottomia Allahin asian puo­lesta eli shari’an levittämiseksi kaikkialle maailmaan. Lue Jake Neumanin ansiokas analyysi islamin sallimista eri murhakategorioista.

Haudalle paskantaminen islamissa

Haudalle paskantaminen on jännittävä ja eksoottiselta lemahtava uskonnollinen tapa, jonka Allah on sallinut muslimeille, jos näiden on tarpeen loukata vainajia:

Pissaaminen taikka ulostaminen seuraavissa neljässä paikassa on kielletty:
– umpikujissa, paitsi kadun varrella asuvien luvalla
– alueella, jonka omistaja ei ole siihen suostunut
– moskeijan ja oppilaitosten alueilla
uskovaisten haudoilla, paitsi jos haluaa heitä loukata
(Ajatollah Khomeini 1980, s. 40)

Tämä muslimien harjoittama paskantamisrituaali on rinnastettavissa seuraavaan shari’an määräykseen väärä­uskoisten ruumii­den häpäisemisestä: ”Jos muslimin uskoton sukulainen kuolee, hän pesee ruumiin jollain saastaisella materiaalilla, sitten kietoo sen kangas­palaan ja heittää kaivantoon tai luovuttaa sen kuolleen uskontoon kuuluvien ihmisten hal­tuun.” Kauniina ajatuk­sena näiden traditioiden taustalla on korostaa sitä islamin peruslähtökohtaa, että vain muslimit ovat puhtaita ja viattomia uhreja ja kaikki muut ovat saastaisia ja syyl­lisiä rikol­lisia (ks. myös Anjem Choudaryn haas­tat­te­lu). Mitä ylipäätään tulee ulos­tami­seen islamissa, Allah on antanut hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, min­kä­­lai­nen ulostaminen on laillista (halal) ja minkälainen kiellettyä (haram). Niinpä jos leikitellään ajatuk­sella, että edellä maini­tun Moham­mad Shafian esille ma­naa­ma paholainen haluaisi nou­dattaa shari’aa tunnon­tarkasti, hänen olisi syytä huo­mi­oi­­da mm. seuraavat seikat:

Kolmessa tapauksessa on peräaukko ehdottomasti puhdistettava vedellä:
– kun ulostuksen mukana tulee muita epäpuhtauksia, esimerkiksi verta
– kun jotakin epäpuhdasta ainetta on joutunut peräaukkoon
– kun peräaukko on ryvettynyt tavallista enemmän
Näiden kolmen tapauksen ohella peräaukon voi huuhtoa vedellä tai kuivata kankaalla tai piikivellä. (Khomeini 1980, s. 40)

Ei ole välttämätöntä pyyhkiä peräaukkoa kolmella piikivellä tai kolmella kankaan palasella, yksi ainoa kivi tai tilkku riittää; mutta jos sen pyyhkii luulla tai pyhällä esineellä, esimerkiksi paperilla, jossa on Allahin nimi, ei voi suorittaa rukouksiaan tässä tilassa. (Khomeini 1980, s. 41)

On suositeltavaa pissata tai ulostaa kyyristyneenä eristetyssä paikassa; on myös suositeltavaa astua tähän paikkaan vasemmalla jalalla ja poistua oikealla. Samoin on suositeltavaa peittää päänsä toimituksen aikana ja kannatella ruumistaan vasemman jalan varassa. (Khomeini 1980, s. 41)

Pissatessa taikka ulostaessa ei sovi kyyristyä sellaisella tavalla, että joutuu kääntämään kasvonsa taikka selkänsä Mekkaan päin. (Khomeini 1980, s. 39)

Pissaamisen tai ulostamisen aikana ei pidä kyyristyä kasvot aurinkoon tai kuuhun päin, paitsi kun peittää sukuelimensä. Ulostettaessa on vältettävä kyyristymästä niin, että on alttiina tuulelle tai julkisella paikalla tai talon portilla tai hedelmäpuun alla. Ulostettaessa on samoin vältettävä syömästä tai unohtumasta puuhaan pitkäksi aikaa, ja peräaukko on huuhdeltava oikella kädellä. On myös vältettävä puhumista, paitsi jos siihen on pakko tai jos kääntyy rukouksella Allahin puoleen. (Khomeini 1980, s. 41)

Jos kakkaamisen yhteydessä paholaiselta pääsee lorahtamaan tippa virtsaa haudalle, hänen on noudatettava seuraavaa proseduuria välttyäkseen Allahin vihalta:

Pissattua täytyy ensin huuhdella peräaukko, jos se on tahriintunut pissasta; sen jälkeen on painettava vasemman käden keskisormella peräaukon ja siittimen välistä kohtaa; sitten painetaan peukalo siittimen yläosaa ja keskisormi alaosaa vasten, kohotetaan esinahkaa kolme kertaa ympärileikkausrenkaaseen saakka; ja sitten puristetaan kolme kertaa siittimen kärkeä. (Khomeini 1980, s. 42)

Ei se ole helppoa Saatanallakaan, jos yrittää noudattaa shari’aa säntillisesti! Rankan työpäivän jälkeen Saatana vetäytyy ansaitusti yöpuulle, arvaa minne?

Mohammed’s Believe It or Else! http://islamcomicbook.com/

Profeetta Muhammadin mukaan Saatana pysyttelee läpi yön nenän yläosassa, ja sen vuoksi muslimien on aina aamupesun yhteydessä niistettävä nenänsä kolmasti (Sahih Bukhari 4:54:516, Sahih Muslim 2:462). Saatanan metkut hyvin tunteva Muhammad tietää, että muina aikoina paholaiset ja henkiolennot viihtyvät hyvin käymälöissä, joten sen vuoksi muslimien tulee WC:ssa asioidessaan sanoa: ”Etsin turvaa Allahista mies- ja nais­puolisia paholaisia vastaan.” Sanomattakin on selvää, että tämä loitsu tulee sanoa arabiaksi, joka on ainoa kieli, jolla lausutut rukoukset Allah hyväksyy.

Allahin lähettiläs sanoi: Näissä käymälöissä on usein henkiä ja paholaisia. Niinpä kun joku teistä käy niissä, hänen tulisi sanoa: ”Etsin turvaa Allahista mies- ja nais­puolisia paholaisia vastaan.” (Sunan Abu-Dawud 1:6)

Haluatko nauttia islamin kulttuurisesta lahjasta ihmiskunnalle? Tee vai­ku­tus ystäviisi ja opettele pyyhkimään perseesi islami­laisittain! Kuten yllä olevassa videossa opastetaan, persereikä on pestävä kunnolla noudat­taen tarkasti Allahin siitä antamia määräyksiä. Muussa tapauk­ses­sa muslimin rukous mitätöityy. Tosin se menee pilalle yhtä lailla, jos rukoi­le­vien edit­se alle kivenheiton päässä sattuu kul­kemaan ”koira, aasi tai nai­nen” (Sahih Bukhari 9:1:490) tai ”sika, juutalainen tai maa­gia­lai­nen” (Sunan Abu-Dawud 2:704).

Lähde: Ajatollahin ajatuksia: poliittisia, filosofisisia, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kannanottoja. Valikoima ajatollah Khomeinin teoksista. Hämeenlinna: Karisto, 1980.

Mainokset