RSS

Norjan tilanne

19 Mar

”Tappouhkauksia, veitsien käyttöä, kuristamista, nyrkin­iskuja ja pot­ki­mis­ta…” Moni­kult­tu­ris­ti­nen rais­kaus­aalto on tuo­nut aivan uut­ta vär­inää ja jänniä pikant­teja sävy­jä Norjan aiem­min niin vai­suun ja värit­tö­mään raiskaus­kult­tuuriin. Ks. Nor­jan television raportti (4.10.2010).

Stavangerissa, Norjan neljänneksi suu­rim­massa kau­pungissa, 90 % rais­kaa­jista on ”vä­hem­mistön edus­ta­jia” (Docu­ment.no 9.1.2012). Musliminaisia raiskataan, koska nämä eivät uskalla ilmoittaa asiasta poliisille peläten perheensä kunnian­menetysreaktiota. Lisäksi islamin lain mukaan raiskauksen todistajaksi tarvitaan neljä miestä (Koraani 24:13); muussa tapauksessa uhri itse voi joutua syytetyksi aviorikoksesta tai esiaviollisesta seksistä. Ei-mus­li­mi­­naisia  puoles­taan raiskataan, koska se on uskonnollinen oikeus, jonka Allah on suonut jihadia eli ”us­kon­kil­voit­te­lua” harjoittaville muslimimiehille.

Poliisin laatiman raportin mukaan vuonna 2010 Oslossa tapahtui 186 raikausta, joista 86 on luokitel­tu väkivaltaisten raiskaus­ten kate­goriaan. Näistä 83 tapauksessa uhri kykeni tunnistamaan raiskaajan ulkonäöltä ja joka ainoassa näistä tapauksista uhri kuvasi raiskaajan olleen ”ulkonäöltään ei-länsimaalainen”. Kuten Gil Ronen Israel National Newsistä (23.6.2011) toteaa, tällä kierto­ilmauksella viitataan Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasiasta peräisin oleviin muslimi­maahanmuuttajiin.

Yhdeksän kymmenestä raiskauksen uhrista on syn­ty­pe­räl­tään nor­jalainen, ja monet nor­jalaisnaiset ovatkin alkaneet värjätä hiuk­siaan mustiksi ja kulkemaan ryhmissä, kuten yllä olevassa CBN:n raportissa vuoden 2011 kesältä todetaan. Luon­nollisesti paras suoja olisi kääntyä islamiin ja hun­nuttautua. Islam antaa länsimaisille naisille aivan uutta va­lin­­nan­va­paut­ta (lue lisää: Huntu vai huora?).

Mainokset
 

Kommentointi on suljettu.

 
%d bloggers like this: